روغن‌های صنعتی

روغن‌های صنعتی

روغن های دنده صنعتی
روغن های کمپرسور و مته های بادی
روغن های عملیات حرارتی
سیالات هیدرولیک ضد آتش
روغن های توربین
روغن های دیزل ژنراتور
روغن های مصارف عمومی
سیالات عملیات ماشین‌کاری و برشکاری
روغن های ترانس
روغن های ماشین ابزار
روغن های محافظ
روغن های هیدرولیک و گردشی
روغن های صنایع نساجی
روغن انتقال حرارت
روغن های دنده صنعتی
روغن های کمپرسور و مته های بادی
روغن های عملیات حرارتی
سیالات هیدرولیک ضد آتش
روغن های توربین
روغن های دیزل ژنراتور
روغن های مصارف عمومی
سیالات عملیات ماشین‌کاری و برشکاری
روغن های ترانس
روغن های ماشین ابزار
روغن های محافظ
روغن های هیدرولیک و گردشی
روغن های صنایع نساجی
روغن انتقال حرارت

گریس‌های صنعتی

گریس‌های صنعتی

گریس پایه کلسیم
گریس پایه لیتیوم
گریس لیتیوم کمپلکس
گریس های تخصصی
گریس پایه کلسیم
گریس پایه لیتیوم
گریس لیتیوم کمپلکس
گریس های تخصصی

سیالات خنک کننده

ضد یخ گازوئیل
ضد یخ بنزینی و دیزلی
ضد یخ گازوئیل
ضد یخ بنزینی و دیزلی

روغن دنده خودرو

روغن دنده خودرو

ZINO TAO 85W-140

ZINO TAO 85W-90

ZINO TAO 85W-90

ZINO TAO 85W-140

روغن ماشین آلات کشاورزی و برون جاده‌ای

روغن ماشین آلات کشاورزی و برون جاده‌ای

ZINO UTTO 10W-30

ZINO UTTO 15W-40

ZINO UTTO 10W-30

ZINO UTTO 15W-40

روغن‌های دیزلی

‌روغن‌های دیزلی

Mono grade

Multi grade

Mono grade

Multi grade

زینو باتاب شیمی

روغن های گردشگری و هیدرولیک

لطفا برند مورد نظر را انتخاب نمایید

متن سربرگ خود را وارد کنید