روغن‌های صنعتی

روغن‌های صنعتی

روغن های دنده صنعتی
روغن های کمپرسور و مته های بادی
روغن های عملیات حرارتی
سیالات هیدرولیک ضد آتش
روغن های توربین
روغن های دیزل ژنراتور
روغن های مصارف عمومی
سیالات عملیات ماشین‌کاری و برشکاری
روغن های ترانس
روغن های ماشین ابزار
روغن های محافظ
روغن های هیدرولیک و گردشی
روغن های صنایع نساجی
روغن انتقال حرارت
روغن های دنده صنعتی
روغن های کمپرسور و مته های بادی
روغن های عملیات حرارتی
سیالات هیدرولیک ضد آتش
روغن های توربین
روغن های دیزل ژنراتور
روغن های مصارف عمومی
سیالات عملیات ماشین‌کاری و برشکاری
روغن های ترانس
روغن های ماشین ابزار
روغن های محافظ
روغن های هیدرولیک و گردشی
روغن های صنایع نساجی
روغن انتقال حرارت

گریس‌های صنعتی

گریس‌های صنعتی

بهران لعل
بهران یاقوت
بهران کهربا
بهران یاقوت EP
بهران زمرد
بهران آبنوس
بهران لعل
بهران یاقوت
بهران کهربا
بهران یاقوت EP
بهران زمرد
بهران آبنوس

سیالات خنک کننده

بهران بهمن
بهران زاگرس II
بهران مهر
بهران نیرو
بهران دی
بهران زاگرس
بهران بهمن
بهران زاگرس II
بهران مهر
بهران نیرو
بهران دی
بهران زاگرس

روغن دنده خودرو

روغن دنده خودرو

بهران سمند
بهران اتوماتیک II
بهران سمند ویژه
بهران اتوماتیک III
بهران سمند MB
بهران اتوماتیک VI
بهران سمند VMB
بهران سمند
بهران اتوماتیک II
بهران سمند ویژه
بهران اتوماتیک III
بهران سمند MB
بهران اتوماتیک VI
بهران سمند VMB

روغن ماشین آلات کشاورزی و برون جاده‌ای

روغن ماشین آلات کشاورزی و برون جاده‌ای

بهران گردان ویژه ۵۶
بهران گردان UTTO
بهران آذرخش ویژه
بهران گردان ویژه ۵۶
بهران گردان UTTO
بهران آذرخش ویژه

روغن‌های دیزلی

‌روغن‌های دیزلی

Mono grade

Multi grade

Mono grade

Multi grade

زینو باتاب شیمی

کتابچه محصولات بهران

روغن های گردشگری و هیدرولیک

لطفا برند مورد نظر را انتخاب نمایید

متن سربرگ خود را وارد کنید