روغن‌های صنعتی

روغن‌های صنعتی

روغن های دنده صنعتی
روغن های کمپرسور و مته های بادی
روغن های عملیات حرارتی
سیالات هیدرولیک ضد آتش
روغن های توربین
روغن های دیزل ژنراتور
روغن های مصارف عمومی
سیالات عملیات ماشین‌کاری و برشکاری
روغن های ترانس
روغن های ماشین ابزار
روغن های محافظ
روغن های هیدرولیک و گردشی
روغن های صنایع نساجی
روغن انتقال حرارت
روغن های دنده صنعتی
روغن های کمپرسور و مته های بادی
روغن های عملیات حرارتی
سیالات هیدرولیک ضد آتش
روغن های توربین
روغن های دیزل ژنراتور
روغن های مصارف عمومی
سیالات عملیات ماشین‌کاری و برشکاری
روغن های ترانس
روغن های ماشین ابزار
روغن های محافظ
روغن های هیدرولیک و گردشی
روغن های صنایع نساجی
روغن انتقال حرارت

گریس‌های صنعتی

گریس‌های صنعتی

گریس های صنایع هوایی
گریس های چند منظوره
گریس های صنایع هوایی
گریس های چند منظوره

سیالات خنک کننده

GlycoShell Coolant
SHELL ROTELLA® ELC
SHELLZONE® MULTI-VEHICLE EXTENDED LIFE** ELC AFC
GlycoShell Longlife Concentrate
SHELL ROTELLA® ELC NITRITE FREE ANTIFREEZE/COOLANT
SHELL HD PHOSPHATE FREE AFC
SHELLZONE® DEX-COOL® EXTENDED LIFE
SHELLZONE® ANTIFREEZE/ENGINE COOLANT
GlycoShell Coolant
GlycoShell Longlife Concentrate
SHELL ROTELLA® ELC NITRITE FREE ANTIFREEZE/COOLANT
SHELL ROTELLA® ELC
SHELL HD PHOSPHATE FREE AFC
SHELLZONE® DEX-COOL® EXTENDED LIFE
SHELLZONE® MULTI-VEHICLE EXTENDED LIFE** ELC AFC
SHELLZONE® ANTIFREEZE/ENGINE COOLANT

روغن دنده خودرو

روغن دنده خودرو

Shell Spirax S5 ATF X

Shell Spirax S4 AX 85W-140

Shell Spirax S2 G 80W-90

Shell Spirax A 85W140

Shell Spirax S4 ATF HDX

Shell Spirax S3 ATF MD3

Shell Spirax S2 G 80W-90

Shell Spirax HD 85W-140

Shell Spirax S4 AX 85W-140

Shell Spirax S3 ATF MD3

SHELL SPIRAX S2 ATF D2

Shell Spirax S4 TXM

Shell Spirax S4 ATF HDX

Shell Spirax S3 AX 80W-90

Shell Spirax S2 A 85W-140

Shell Spirax S4 AX 85W-140

Shell Spirax A 85W140

Shell Spirax HD 85W-140

Shell Spirax S2 G 80W-90

Shell Spirax S5 ATF X

SHELL SPIRAX S2 ATF D2

Shell Spirax S3 ATF MD3

روغن ماشین آلات کشاورزی و برون جاده‌ای

روغن ماشین آلات کشاورزی و برون جاده‌ای

Shell Spirax S4 TXM

SHELL SPIRAX S6 TXME

Shell Spirax S4 TXM 10W-30 UTTO Tractor Transmission

Shell Spirax S4 TXM

SHELL SPIRAX S6 TXME

Shell Spirax S4 TXM 10W-30 UTTO Tractor Transmission

روغن‌های دیزلی

‌روغن‌های دیزلی

shell rimula c 50

Shell Rimula R4 15W-40

Shell Rimula R4 20W-50

shell rimula c 50

Shell Rimula R4 15W-40

Shell Rimula R4 20W-50

زینو باتاب شیمی

روغن های گردشگری و هیدرولیک

لطفا برند مورد نظر را انتخاب نمایید

متن سربرگ خود را وارد کنید