دلایل روغن سوزی و تشخیص آن

دلایل روغن سوزی و تشخیص آن

دلایل روغن سوزی ۱-شکستن یک یا چند رینگ پیستون ۲-خوردگی یا ساییدگی جداره سیلندر یا پیستون ۳-خرابی واشر سرسیلندر ۴-خرابی لاستیک گیت ۵-خرابی کاسه نمد ۶-خرابی یاتاقان یا شاتون ها ۷-اصطلاک شدید گیت سوپاپ تشخیص روغن سوزی ۱-خارج شدن مستمر دود متمایل به رنگ آبی از لوله اگزوز...
زینو باتاب شیمی

روغن های گردشگری و هیدرولیک

لطفا برند مورد نظر را انتخاب نمایید

متن سربرگ خود را وارد کنید