چرا ضدیخ برای تمام فصول لازم است

آیا ضد یخ برای همه ی فصل ها نیاز است؟ چرا؟ ضدیخ برای تمام فصول است زیرا ۱-ضدجوش است ۲-ضد جرم و رسوب است ۳-در صورت نشتی در سیستم خنک کننده به دلیل رنگ خاص آن،نشتی به سرعت پیدا خواهد...
زینو باتاب شیمی

روغن های گردشگری و هیدرولیک

لطفا برند مورد نظر را انتخاب نمایید

متن سربرگ خود را وارد کنید