سیستم سوخت رسانی دیزل و سوخت دیزل چه ارتباطی با روانکاری دارند؟!

سیستم سوخت رسانی دیزل و سوخت دیزل   تاثیر وزن مخصوص گازوئیل در فرآیند احتراق سوخت های دیزلی کراکینگ شده ( شکستن مولکول های سنگین) مورد استفاده در [...]
بیشتر بخوانید سیستم سوخت رسانی دیزل و سوخت دیزل چه ارتباطی با روانکاری دارند؟!